Drsoň 2009

Urtica dioica je statná vytrvalá dvoudomá bylina dorůstající výšky 50–150 cm, výjimečně až 2 metrů. Ve střední Evropě je v současné době vnímána jako expandující druh. Hojně roste na rumištích, v pobřežních porostech, v příkopech podél cest, lužních či vlhkých suťových lesích a okolo plotů od nížin až do hor.

Continue reading